contact

Neemt u gerust contact met ons op!

U kunt ons bereiken per telefoon of per mail:

 

Pieter Asjes                 +31 6 51 19 56 08     pieter@asjesbisseling.nl

Arjan Bisseling            +31 6 51 07 02 06     arjan@asjesbisseling.nl

Pascal Vogel                +31 6 51 54 43 82     pascal@asjesbisseling.nl

Marcel Oliemans         +31 6 15 28 18 13    marcel@asjesbisseling.nl     

Charles van den Berg  +31 6 20 61 04 93 charles@asjesbisseling.nl                                                                  

 

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

-9Asjes Bisseling 050215.jpg

Health

Met ingang van 1 januari 2015 is de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door de invoering van integrale bekostiging hebben de medisch specialisten hun zelfstandig declaratierecht verloren en declareren ziekenhuizen een integraal tarief voor de zorg. Sinds 1 januari bestaan er grofweg drie modellen:

a. Het loondienstmodel: de medisch specialist treedt in dienst van het ziekenhuis;
b. Het participatiemodel: de medisch specialist gaat participeren in het ziekenhuis;
c. Het samenwerkingsmodel: de medisch specialist wordt werkzaam voor het Medisch Specialistische Bedrijf (een coöperatie of BV-structuur).

In de meeste ziekenhuizen is gekozen voor het samenwerkingsmodel. De Belastingdienst zal beoordelen of de nieuwe samenwerkingsvormen voldoen aan de eisen van fiscaal ondernemerschap of dat de specialist in een (fictieve) dienstbetrekking staat. Gelet op de uitspraak van minister Schippers “dat Financiën hier geharnast in zit, want men was het daar spuugzat dat mensen geen risico liepen maar zich wel ondernemer noemden” lijkt het erop dat kritisch wordt getoetst.

Indien sprake is van ondernemerschap wordt geen (fictieve) dienstbetrekking aangenomen. Er is dan geen plicht tot loonheffing en premieafdracht. Of er sprake is van fiscaal ondernemerschap wordt per individueel geval bepaald aan de hand van alle feiten en omstandigheden. Hoe zelfstandig is de onderneming? Zijn er meerdere opdrachtgevers? Wordt er ondernemersrisico gelopen? Is de ondernemer aansprakelijk? Wordt er kapitaal geïnvesteerd? Is de onderneming duurzaam? Er hoeft niet aan alle criteria te zijn voldaan om te concluderen dat sprake is van ondernemerschap.

AsjesBisseling heeft ervaring met het afstemmen met de Belastingdienst van het ondernemerschap van samenwerkingsverbanden van medisch specialisten. Ook kunnen wij de BTW risico’s en kansen voor onze cliënten in kaart brengen. Wij werken daarbij samen met adviseurs in de gezondheidszorg die zich richten op het begeleiden van samenwerking- en fusietrajecten op diverse niveaus, en vanuit verschillende invalshoeken: zorginhoudelijk, organisatorisch, logistiek en financieel.