contact

Neemt u gerust contact met ons op!

U kunt ons bereiken per telefoon of per mail:

 

Pieter Asjes                 +31 6 51 19 56 08     pieter@asjesbisseling.nl

Arjan Bisseling            +31 6 51 07 02 06     arjan@asjesbisseling.nl

Pascal Vogel                +31 6 51 54 43 82     pascal@asjesbisseling.nl

Marcel Oliemans         +31 6 15 28 18 13    marcel@asjesbisseling.nl     

Charles van den Berg  +31 6 20 61 04 93 charles@asjesbisseling.nl                                                                  

 

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DNA-strang-blue.jpg

Life Sciences

Life Sciences

Binnen de Life science sector is het leveren van een belangrijke wetenschappelijke bijdrage aan het welzijn van de mens de hoofddoelstelling. Wetenschappelijk onderzoek biedt echter ook commerciële mogelijkheden. In een life sciences onderneming kunnen de opbrengsten immers aanzienlijk zijn. Wetenschappelijk onderzoek gaat echter ook gepaard met grote (financiële) risico’s. In deze sector is het succes van de onderneming dan ook in sterke mate afhankelijk van ontwikkelingen rond kwesties als financiering, octrooitermijnen en regelgeving.

Onder druk van overheden neemt de prijs van medicijnen af. Patentperiodes staan onder druk om generieke producenten de ruimte te geven geneesmiddelen tegen lage prijzen aan te bieden en daarmee de kosten van de zorg te verlagen. Merkfabrikanten dreigen hierdoor omzet te verliezen en moeten op zoek gaan naar nieuwe patenten en andere inkomstenbronnen. Life science bedrijven zijn in onze optiek de toekomst en bieden oplossingen voor de markt.

Het kan snel gaan in de Life science. De praktijk laat zien dat een goed idee voor een nieuw medicijn kan uitgroeien tot een beursgenoteerde business. De groei van een Life science onderneming is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het onderzoek. Ook andere factoren spelen een belangrijke rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan marketingmogelijkheden, het vergaren van (starters)kapitaal en de organisatiestructuur van de onderneming.

AsjesBisseling Belastingadviseurs spreekt de taal van de sector en is door de up-to-date kennis van de markt in staat oplossingen op maat te bedenken. Arjan Bisseling treedt regelmatig op als expert tijdens landelijke Life science events. AsjesBisseling begeleidt Life science-bedrijven in iedere fase van ontwikkeling, van startup tot beursnotering of overname. Onze cliënten binnen de Life Sciences zijn met name actief in de human life sciences en lopen uiteen van therapeutische en hybride bedrijven tot service- en diagnosticabedrijven.

 • Adviseren en implementeren van een fiscaal-juridische structuur waarbij sprake is van optimale risicobeheersing en een zo laag mogelijke belastingdruk;
 • Adviseren inzake alle fiscale aspecten omtrent intellectueel eigendom;
 • Adviseren over het voorkomen van verliesverdamping;
 • Assisteren bij de toepassing van de Innovatiebox op inkomsten uit gepatenteerde immateriële activa en S&O-activa (inclusief assisteren bij het aanvragen van de innovatiebox en S&O subsidies);
 • Assisteren bij de aanvraag van de RDA voor kosten en investeringen (niet zijnde loonkosten) die toerekenbaar zijn aan ontwikkelingsprojecten waarvoor de onderneming een WBSO-verklaring heeft ontvangen van de RVO;
 • Adviseren bij een eventuele internationale expansie van de onderneming. Wij hebben een uitgebreid internationaal netwerk van specialisten;
 • Adviseren bij overnames, fusies, participaties of management buy-outs (LOI’s, SPA’s (vendor) due diligence, etc);
 • Begeleiding in de structurering van een onderneming na een overname of een management buy out;
 • Begeleiden van fiscale boekenonderzoeken, inclusief het maken van afspraken voor de toekomst;
 • Het begeleiden van ondernemingen bij het sluiten van convenanten met de Belastingdienst (zogenaamd Horizontaal Toezicht);
 • Voorbereiden en indienen van de aangifte(n) vennootschapsbelasting;
 • Adviseren inzake de beloningsstructuur, voor iedere fase van de onderneming;
 • Adviseren over de financiële, fiscale en juridische gevolgen van beloningen;
 • Adviseren over het inzetten en belonen van buitenlandse medewerkers;
 • Wij hebben praktische ervaring en contacten met het kennisteam van de Belastingdienst. Hierdoor hebben wij een aantal zeer gunstige afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de fiscale waardering van “early stage” life sciences bedrijven;
 • Aanvragen van de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers.

Kernwoorden voor onze dienstverlening zijn: persoonlijke betrokkenheid, creatief en hoge kwaliteit, snel en servicegericht, pragmatisch en oplossingsgericht.