Our Diensten

AsjesBisseling biedt een breed scala aan diensten aan in verschillende sectoren.

Sport

Wij hebben uitgebreide ervaring met de advisering van sportbonden, clubs in hetb betaalde voetbal, spelersagenten, (internationale) voetbalspelers, coaches, stadions en organisatoren van (internationale) sportevenementen. Regelmatig adviseren wij clubs over internationale transfers van spelers, (ver)huursituaties en zijn wij betrokken bij contractonderhandelingen. Hiervoor werken wij nauw samen met buitenlandse adviseurs, die het buitenlandse fiscale recht beoordelen. Verder maakt Pieter Asjes al ruim twintig jaar deel uit van de Fiscale Adviescommissie van de KNVB voor het betaalde voetbal. Die commissie adviseert de Nederlandse betaald voetbalorganisaties over fiscaliteit, zoals de 30%-regeling, de werkkostenregeling, de heffing over excessieve vertrekpremies en de vergoeding voor de spelersmakelaars. Tevens worden er vaststellingovereenkomsten gesloten met de Belastingdienst Doelgroep Betaalde Sport. In het verleden heeft Pieter Asjes ook diverse procedures gevoerd waarbij de gehele branche was aangesloten.

Familiebedrijven

Wij adviseren familiebedrijven met geheel verschillende activiteiten. Wat zij gemeen hebben is dat de aandelen in handen zijn van één persoon of één familie. De dynamiek van een dergelijk bedrijf verschilt wezenlijk van ondernemingen met beursgenoteerde aandelen, externe financiers of instellingen met een publieke functie. Bij familiebedrijven gaat het om ondernemers die volledig zijn betrokken bij hun eigen bedrijf, die zelf het beleid bepalen en – voor zover mogelijk – de financiële koers. Vaak zijn deze bedrijven gericht op lange termijn rendement. Ook speelt de familie een grote rol. Wij hebben de ervaring om dergelijke bedrijven van goed advies op maat te voorzien en hun compliance efficiënt te regelen.

Wij zorgen dat onze cliënten tijdig voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, ook adviseren wij hen over het zo slim mogelijk inrichten van hun administratie. Verder geven wij niet alleen fiscaal advies over hun bedrijf, maar ook over een bedrijfsopvolging of bedrijfsoverdracht en over de privéaangelegenheden van de directeur-grootaandeelhouder. Een bijzondere dienst die wij daarvoor aanbieden zijn waarderingen van ondernemingen. Hierdoor kan op een fiscaal aantrekkelijk wijze vermogen naar de volgende generatie worden overgeheveld. Onze, vaak jarenlange, betrokkenheid zorgt ervoor dat wij meedenken als vertrouwenspersoon. Wij zijn een klankbord voor de cliënt door onze onafhankelijke, betrokken en analytische kijk op hun individuele zaken.

Vermogende particulieren

Voor vermogende particulieren leveren wij advies voor het optimaal inrichten van de administratie en vervolgens verzorgen wij op een efficiënte manier de administratie, jaarrekeningen en aangiftes. Deze dienstverlening samen met (inter)nationaal fiscaal advies is wat vele vermogenden zoeken, maar vrijwel nooit binnen één kantoor kunnen vinden. Zeker voor vastgoedbeleggers en voor internationale vermogens biedt AsjesBisseling een unieke combinatie van diensten. Wij verdiepen ons graag in uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden. Wij adviseren hoe u uw wensen kan realiseren. Regelmatig adviseren wij over de wenselijkheid en gevolgen van internationale verhuizingen in goed overleg met adviseurs in het betreffende buitenland.   

Gebaseerd op de financiële gegevens van uw bedrijf, passen wij de meest geëigende waarderingsmethodiek toe (bijvoorbeeld discounted cashflow analyses) om zo de waarde van het bedrijf te bepalen. De waardering wordt gebaseerd op actuele gegevens, zoals de boekhouding, de recente jaarcijfers, maar ook op verwachtingen van het management, het business plan en overige relevante (financiële en niet-financiële) data. De resultaten van deze analyses geven de geschatte waarde aan van uw bedrijf en de marktwaarde per aandeel.

Ten aanzien van waarderingen voor aandeelhouders van bijvoorbeeld een specifieke klasse aandelen, kunnen wij op basis van  verwachtingen van het management en het business plan een scenarioanalyse uitvoeren om de netto contante waarde van de aandelen te bepalen. Deze analyse houdt in dat er een gevoeligheidsmodel voor de netto contante waarde van de aandelen in een specifiek scenario wordt uiteengezet. Daarnaast wordt er een probability-weighted scenarioanalyse uitgevoerd, die de verschillende kansen op bepaalde scenario’s in acht neemt om de payoff van de individuele aandelen te berekenen. Deze modellen kunnen ook worden aangevuld met een apart gevoeligheidsmodel op de verdisconteringsvoet. Als resultaat krijgt u de verwachte payoff en netto contante waarde van een individueel aandeel.