COVID-19: Nederlandse belastingmaatregelen, update 23 mei

COVID-19: Nederlandse belastingmaatregelen, update 23 mei

Het kabinet heeft op woensdag 20 mei 2020 aangekondigd dat het de noodmaatregelen met betrekking tot het coronavirus zal verlengen en uitbreiden. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket van 17 maart en verschillende tussentijdse economische regelingen. Alle nieuwe of verlengde voorschriften, met eventuele aanpassingen, zijn te vinden in de Brief aan de Tweede Kamer Noodpakket 2.0. Hieronder geven we een overzicht van een aantal van deze maatregelen, waarvoor meer dan 13 miljard euro is begroot.

  1. Verlenging en aanpassing van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De huidige NOW-regeling loopt af op 31 mei 2020. De regering heeft besloten om de NOW-regeling in aangepaste vorm met drie maanden te verlengen.

Een ondernemer die verwacht dat zijn omzet minstens 20% zal dalen, kan vanaf 6 juli 2020 een bijdrage aanvragen bij UWV voor de loonkosten van juni, juli en augustus. Dit stelt bedrijven in staat om hun personeel door te blijven betalen. De verlengde NOW-regeling hanteert hetzelfde systeem van compensatie, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. De NOW draagt ook bij aan kosten anders dan loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020. Bovendien wordt in de huidige NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is belangrijk voor bedrijven met seizoensschommelingen in hun inkomsten. Verder mag een bedrijf dat de NOW voor dit jaar gebruikt, geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, bonussen aan het bestuur en management uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

In NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag van kracht, maar de subsidie wordt niet verder verminderd bij bedrijfseconomisch ontslag. Met de nieuwe NOW-aanvraag verklaren bedrijven dat ze met vakbonden overleggen als ze voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit is in overeenstemming met de voorschriften voor collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag van kracht.

Werkgevers die een beroep doen op de NOW zijn verplicht hun werknemers aan te moedigen aanvullende scholing en omscholing te volgen. Werkgevers geven hierover een verklaring af bij hun aanvraag voor NOW 2.0.

Indien gewenst staan wij u graag bij bij het aanvragen van de aangepaste NOW-regeling.

  1. Verlenging van belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers uitstel van betaling van belastingen kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele boetes voor te late betaling hoeven niet te worden betaald. Het belasting- en invorderingsrentepercentage voor alle belastingschulden is verlaagd naar 0,01% tot 1 oktober 2020. Andere belastingmaatregelen, zoals een verruiming van het urencriterium voor zelfstandigen en de betalingspauze voor hypotheekverplichtingen, worden ook verlengd tot 1 september 2020.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct een verlenging van drie maanden voor de betaling. Voor die drie maanden hoeven ze slechts één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook een verlenging aanvragen voor een periode langer dan drie maanden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk geld daadwerkelijk in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers langer dan drie maanden uitstel aanvragen voor het uitkeren van dividend en bonussen, of voor het inkopen van hun eigen aandelen.

Indien gewenst staan wij u graag bij bij het aanvragen van uitstel van belasting, maar ook bij andere belastingmaatregelen, zoals het vormen van een coronareserve in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019.

  1. Corona leningen en garanties voor ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, uitgebreide of toegankelijkere leningen en garanties voor kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket blijven van kracht. Op deze manier behouden of krijgen deze bedrijven ook toegang tot bijvoorbeeld bankfinanciering. Het betreft de coronamodules van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Garantie Kleine Kredieten (KKC), de nieuwe Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan het verbeteren van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) ontvangt een tweede tranche van 150 miljoen euro vanwege het grote aantal ingediende aanvragen.

Indien gewenst staan wij u graag bij bij het aanvragen van een krediet.