Eindejaarstips voor belastingen

Eindejaarstips voor belastingen

We hebben een aantal eindejaarstips voor u opgesomd. We hebben ook de belangrijkste belastingvoorstellen van het nieuwe kabinet opgesomd.

 1. Maak gebruik van de verhoging van het vennootschapsbelastingtarief.

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2022 verlengd tot 395.000 euro. Zie deze tabel voor een overzicht:

Er zijn verschillende mogelijkheden om van het lagere tarief gebruik te maken. Een optie is om de bestaande fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te verbreken.

 1. Koop of lease een bedrijfselektrische auto

Als u van plan bent om op korte termijn een elektrische auto van uw bedrijf te kopen of leasen, doe dit dan dit jaar. Vanaf 2022 wordt de bijtelling verhoogd van 12% naar 16%. Bovendien geldt dit lagere tarief alleen voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde in plaats van de eerste 40.000 euro. Door de auto in 2021 te kopen of te leasen, profiteert u gedurende 60 maanden van een lagere bijtelling. Ook de milieu-investeringsaftrek speelt hierbij een rol.

 1. Schenk belastingvrij bedrag voor een woning

Als u uw kinderen een bedrag wilt schenken voor hun eigen woning (aankoop, hypotheekaflossing, renovatie, enz.), is deze schenking dit jaar vrijgesteld van belasting tot een bedrag van 105.302 euro. Onder bepaalde voorwaarden kan de schenking over meerdere jaren worden gespreid. Als u dit jaar schenkt, vermindert dit uw vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag. Dit kan u maximaal ongeveer 1.800 euro aan belasting besparen. Uw kinderen kunnen extra box 3 belasting betalen.

Wij willen opmerken dat de regering heeft aangekondigd dat zij deze regeling met ingang van 1 januari 2024 zal afschaffen. U kunt dus nog steeds gebruik maken van deze regeling in 2022 en 2023.

 1. Gebruik de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR)

Vanwege corona is de vrije ruimte in de werkkostenregeling dit jaar 3% tot een loonsom van 400.000 euro en 1,18% over het meerdere. Het percentage van 3% wordt in 2022 verlaagd naar 1,7%. Gebruik de vrije ruimte indien mogelijk dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kunt u niet overdragen naar 2022.

Het kan aantrekkelijk zijn – zowel voor de werknemer als de werkgever – om (een deel van een eindejaars) bonus in de vrije ruimte onder te brengen. De belastingdienst gaat akkoord met een bedrag van 2.400 euro. Dit geldt ook voor een directeur/aandeelhouder die in dienst is van zijn eigen BV.

In dat geval dient u wel goed op te letten op het bonusverbod als u gebruik heeft gemaakt van de verlenging van de bijzondere uitstelregeling voor belasting en/of de NOW-regeling.

 1. Controleer de kostenvergoedingen

De goedkeuring om de vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd voort te zetten bij thuiswerken vervalt op 31 december 2021. Daarnaast komt er de mogelijkheid van een belastingvrije vergoeding van 2 euro per dag dat er vanuit huis wordt gewerkt. Door veranderde omstandigheden kan het nodig zijn om de vaste kostenvergoeding opnieuw te onderbouwen. Het is daarom raadzaam om de (vaste) vergoedingen te controleren en, indien mogelijk, te optimaliseren.

 1. Optimaliseer de investeringsaftrek

Als u dit jaar meer dan 2.400 euro investeert, komt u mogelijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een extra aftrek van de winst, die afhangt van de omvang van de aangegane investeringsverplichtingen. Het kan dus lonen om investeringsverplichtingen naar voren te halen of uit te stellen!

Als u op milieuvriendelijke wijze investeert, komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De percentages hiervan worden in 2022 verhoogd, dus het kan aantrekkelijk zijn om uw investeringen uit te stellen tot 2022. Het is echter nog niet duidelijk welke bedrijfsmiddelen in 2022 in aanmerking komen voor de MIA en welk percentage dan van toepassing is op het betreffende bedrijfsmiddel. Dit wordt gepubliceerd in een nieuwe Milieulijst eind 2021. Bereid de investering dan samen met uw leverancier volledig voor en beslis in december 2021 of u dit jaar of beter volgend jaar milieuvriendelijk wilt investeren.

Naast de bovenstaande eindejaarstips hebben we de belangrijkste fiscale beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet opgesomd.

 • Verhoging van de grens voor de regeling voor excessief lenen bij de eigen BV van € 500.000 naar € 700.000;
 • Belasting in box 3 over werkelijke rendementen vanaf 2025, met speciale regelingen voor beleggingsvastgoed;
 • Handhaving van het verlaagde vennootschapsbelastingtarief van 15% en de huidige eerste tariefschijf van € 395.000;
 • In meer gevallen heffen van vennootschapsbelasting op activiteiten in laagbelaste landen;
 • Het tarief van overdrachtsbelasting bij de verwerving van niet-woningen en woningen voor investering van 8% naar 9%;
 • Verdere evaluatie en besluitvorming over de regeling voor bedrijfsopvolging in 2022;
 • Afschaffing van de vrijstelling van schenkbelasting van € 100.000 voor eigen woning met ingang van 1 januari 2024;
 • Kilometerheffing vanaf 2030;
 • Uitfasering van de vrijstelling van BPM voor bestelauto’s in drie stappen vanaf 2023;
 • Verhoging van budgetten voor energie- en milieuaftrek met ingang van 1 januari 2023 en 1 januari 2025 respectievelijk;
 • Afschaffing van de inkomstenbelastingmiddelingsregeling vanaf 2023.

Als u verdere vragen heeft over de bovenstaande opties of maatregelen, of als u meer informatie wenst, neem dan contact met ons op.